Om företaget

El o Data Installatören AB startades i Höllviken 1994 med inriktning på databaserade styrsystem samt sedvanliga elinstallationer. Vi är ett helägt familjeföretag med 20 anställda varav fyra tillhör ägarfamiljen, vilket borgar för långsiktighet och trygghet.

Företaget är ett utpräglat serviceföretag med inriktning på ”Moderna elinstallationer” och vi
upplever projekt med högteknisk prägel som en utmaning där vi gärna medverkar.

Inriktningen har genom åren utökats med fler verksamheter och ser i huvudsak ut enligt följande:

– Automationsinstallationer för VA-anläggningar och fjärrvärme. Vi konstruerar och
bygger egna automationsskåp för nybyggnation och service.

– Belysningar för offentlig miljö. Både nyinstallation av större projekt samt service. Idag
har vi serviceuppdrag till Vellinge kommun där vi sköter driften av gatubelysning och
annan offentlig belysning. För att säkerställa tillgängligheten har vi egen bilburen lift.

– Installation av IT-nätverk m.m. I huvudsak trådlösa nätverk för större områden där vi
har en produktportfölj för utomhusinstallationer. fiberdragning och svetsning.
Kommuntäckande nät, arenor, hamnar, kursgårdar, skolor m.fl. är områden som vi
bygger nät inom.

– Kraftnät och reservkraft. Nyinstallation och service på reservkraftsanläggningar.
Kraftkabelförläggning, ledningsvisning samt felsökning efter kabelskador i mark.

Vi finns idag i Vellinge och har en omedelbar närhet till E6 som ger snabba transporter i
sydvästra Skåne. Vid akuta problem hos våra kunder ser vi alltid till att hålla hög
tillgänglighet och snabb service. Detta löser vi genom en stor fordonspark och välutbildade
duktiga serviceelektriker som alltid tar sig an sina uppdrag med stort engagemang.

Om oss.

Vi på EL o DATA Installatören AB erbjuder professionell hjälp av det mesta inom modern elteknik.

040-45 58 93